Dane kontaktowe

ul. Żeromskiego 36, Malbork 82-200
Telefon: (055) 272 55 73
Telefon: 600 910 562
Strona:http://arches.com.pl/

Formularz kontaktu

Wiadomość*:

Wyszukiwano nas jako:


Powrót na listę wyszukiwania

ARCHES Biuro Finansowo-Rachunkowe

Oferta firmy

DORADZTWO PODATKOWE

Prowadzimy stałe doradztwo podatkowe u klientów ze zwróceniem uwagi na występujące obowiązki w zakresie prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.
Sporządzamy opinie w zakresie interpretacji prawa podatkowego.
Projektujemy i oceniamy umowy pod względem bezpieczeństwa podatkowego,
Oferujemy przeprowadzanie okresowego audytu podatkowego jednostki w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.
Zwracamy uwagi na istniejące niebezpieczeństwa w spółkach prawa handlowego w powiązaniu z prawem podatkowym, przestrzeganie przepisów prawa dewizowego, ochrony środowiska itp..
Prowadzimy nadzór nad majątkiem i doradztwo w zakresie efektywniejszego wykorzystywania składników majątkowych.
Wprowadzamy podstawy rachunkowości zarządczej, optymalizując działania kierownictwa jednostki po dokładnym rozeznaniu istniejących warunków w jednostce.
Projektujemy wyłącznie dla Państwa firmy arkusze kalkulacyjne ułatwiające zarządzanie jednostką.
Prowadzimy doradztwo przy podejmowaniu działalności gospodarczej oraz przy przekształceniach form prawnych.

DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Prowadzimy doradztwo w zakresie rachunkowości, a także organizacji zarządzania, opracowywania Polityki Rachunkowości /ZPK/ oraz dostosowujemy je do warunków jednostki.
Opracowujemy instrukcje, regulaminy itp.

AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Przeprowadzamy:

badania sprawozdań finansowych,
przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych.

Sporządzamy:

analizy finansowe,
wyceny przedsiębiorstw wg kilku metod.

PROWADZENIE SPRAW PODATKOWYCH

Występujemy jako pełnomocny podmiotów gospodarczych w sprawach podatkowych już na etapie wkraczania kontroli podatkowych.
Reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi.

ODWOŁANIA OD DECYZJI PODATKOWYCH
Sporządzamy odwołania i skargi od decyzji podatkowych. W tym zakresie dokonujemy uprzedniej analizy możliwości skuteczności obrony naszych klientów i dopiero po powyższej ocenie podejmujemy się ewentualnej obrony. Posiadamy bardzo istotne osiągnięcia, co do skuteczności prowadzonego przez nas postępowania odwoławczego i skargowego.
OPRACOWYWANIE ANALIZ I EKSPERTYZ FINANSOWYCH
Oferujemy przeprowadzanie analiz finansowych, mających na celu poprawę funkcjonowania i finansowania jednostki - w zależności od specyfiki podmiotu i ujawnionych trudności i zagrożeń.
PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH I RACHUNKOWYCH
Usługowo prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe i inne ewidencje podatkowe we wszystkich aspektach związanych z rachunkowością i podatkami. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować metody i procedury ograniczające możliwość powstawania pomyłek /na wypadek ich wystąpienia firma objęta jest corocznym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w PZU/.

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania