Dane kontaktowe

ul. Czerwonych Maków 12 m. 31, Warszawa 01-493
Telefon: 501 299 734
Telefon: (22) 861-93-83
Fax: (22) 861-93-83
Strona:www.extom.pl

Formularz kontaktu

Wiadomość*:

Wyszukiwano nas jako:


Powrót na listę wyszukiwania

Extom Consulting Firma Konsultingowa

Opis firmy

Firma Extom-Consulting jest firmą świadczącą usługi o charakterze doradztwa gospodarczego, ekspertyz gospodarczo-biznesowych, organizacji różnego typu form szkoleniowych,organizującą dla wyższych uczelni formy studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, warsztatów, semianariów itp.

Firma istnieje na rynku od 2001 roku. Osoby współpracujące z firmą to konsultanci ekonomiczni, eksperci finansowi oraz eksperci zakresu zarządzania przedsiębiorstwami – przede wszystkim praktycy ze znanych ośrodków doradczych z wieloletnim doświadczeniem. Są wśród nich także rzeczoznawcy, biegli rewidenci, eksperci bankowi, byli członkowie zarządów firm itp.

Firma Extom - Consulting specjalizuje się w kompleksowej wycenie podmiotów gospodarczych, ich części lub majątku. Wykonujemy również wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Proces wyceny przedsiębiorstwa prowadzony jest przez pryzmat celu wyceny, jak również charakteru stron zainteresowanych jej wynikami. Sporządzamy wyceny stosując wszystkie metody szacowania wartości przedsiębiorstwa, odpowiednio dobrane do celu i uwarunkowań wyceny. Wyceny znajdują zastosowanie między innymi przy:

transakcjach kupna-sprzedaży oraz innych podobnych prowadzących do zmiany właściciela (właścicieli) przedsiębiorstwa (takeovers, management boyouts)
restrukturyzacji przedsiębiorstwa (kapitałowej, organizacyjnej) – fuzje, podwyższenie kapitału itd.
transakcjach finansowych, przede wszystkim związanych z różnymi formami finansowania przedsiębiorstwa kapitałami obcymi (w tym głównie jako zabezpieczenie zaciąganych kredytów),ustaleniu wartości dla celów podatkowych – głównie dla podatku majątkowego,
ustaleniu wartości związanych z wymiarem odszkodowań - ustalenie wymiaru odszkodowań przy wywłaszczeniach i odszkodowaniach z tytułu ubezpieczeń.
Wymienione powyżej przesłanki wyceny przedsiębiorstw są jedną z grup czynników wyznaczających takie elementy, jak zakres prowadzonej wyceny oraz związany z tym dobór stosowanych metod.

Pragniemy nadmienić, iż na przestrzeni działalności firmy mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wielu projektach dotyczących wyceny podmiotów gospodarczych, od małych lokalnych firm do spółek o ogólnopolskim zasięgu działalności. Nasi eksperci, na życzenie Klienta, mogą uczestniczyć jako konsultanci, w negocjacjach i innych działaniach związanych z przygotowaną wyceną. Firma składa się z Centrum Usług Doradczych, Centrum Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, Centrum Usług Akademickich oraz Centrum Usług Finansowo-eksperckich dla firm.

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania