Dane kontaktowe

Podmurze 2, Gdańsk 80-835
Telefon: (58) 302-32-58
Fax: (58) 302-32-58
Strona:www.notariusz-gda.pl

Formularz kontaktu

Wiadomość*:

Wyszukiwano nas jako:


Powrót na listę wyszukiwania

Kancelaria Notarialna Wojciech Kondracki

Opis firmy

Siedziba Kancelarii mieści się w Gdańsku w sercu Głównego Miasta. W ramach prowadzonej działalności oferuję Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych a posiadana wiedza gwarantuje ich poprawność i zgodnośc z obowiązującymi przepisami. Wszelkie informacje dotyczące dokonywanych czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie. Dokonanie czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii jest możliwe, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


„Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości”

Oferta firmy

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 189, poz. 1158 z 2008 roku z późn. zm.), notariusz dokonuje następujących czynności:1) sporządza akty notarialne;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) sporządza poświadczenia;

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania