Dane kontaktowe

al. Wolności 46, Częstochowa 42-217
Telefon: 34 366 96 04
Telefon: 34 366 96 11
Strona:www.przychodnia.czest.pl

Formularz kontaktu

Wiadomość*:

Wyszukiwano nas jako:


Powrót na listę wyszukiwania

Nasza Przychodnia

Opis firmy

Działamy nieprzerwanie od 1846 roku!. Jesteśmy kontynuatorami poradni lekarskiej, która powstała dla pierwszych pracowników kolei warszawsko-wiedeńskiej. Naszym kolegą z pracy był przez 26 lat doktor Władysław Biegański. Do 1998 roku nosiliśmy nazwę Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Od 1999 roku przekształciliśmy się stopniowo w spółkę pracowniczą Nasza Przychodnia Sp. z o.o.

Oferta firmy


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny rodzinnej.
Całodobowe świadczenia zdrowotne POZ.
Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie:
– chirurgii ogólnej,
– chirurgii urazowej i ortopedycznej,
– dermatologii,
– diabetologii,
– ginekologii,
– kardiologii,
– leczenia schorzeń tarczycy,
– leczenia uzależnień od alkoholu,
– medycyny pracy,
– neurologii,
– nefrologii,
– okulistyki,
– ortodoncji,
– otolaryngologii,
– protetyki stomatologicznej,
– pulmonologii,
– reumatologii,
– rehabilitacji,
– stomatologii,
– urologii,
– zdrowia psychicznego,
– zdrowia psychicznego dla dzieci.

Długoterminowa opieka pielęgniarska.
Świadczenia zdrowotne pielęgniarki i położnej środowiskowej
Diagnostyka medyczna w zakresie:
– analityki medycznej,
– audiometrii,
– cytologii,
– endoskopii gastroenterologicznej,
– elektrokardiografii i badań czynnościowych układu krążenia,
– spirometrii,
– ultrasonografii,
– radiologii.

Działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i promocja zdrowia
Orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy.
Wykonywania badań profilaktycznych, badań kierowców oraz osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy lub jego przedłużenie
Wykonywanie zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Wykonywanie zabiegów laseroterapii.
Transport karetką transportową
Zabezpieczanie medyczne imprez masowych

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania