Powrót na listę wyszukiwania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień. Poradnia i Oddział

Opis firmy

Kadra terapeutyczna:

mgr Barska Joanna certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Błaż-Kapusta Barbara psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mgr Michał Bury pedagog
mgr Ćwik Maciej psycholog
mgr Drag Mirosława psycholog
lek med. Drzał Marek specjalista psychiatra
mgr Kryńska Dorota psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Kusz Magdalena psycholog – profilaktyka uzależnień
mgr Łukasik Barbara psycholog kliniczny - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mgr Paluch Bogumiła psycholog
mgr Pierzchała Agnieszka pedagog – specjalista psychoterapii uzależnień
lek med. Sieńko Beata specjalista psychiatrii
mgr Słota Katarzyna psycholog
mgr Świątek Anna pedagog - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Matusz Monika pedagog – profilaktyka uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Potapczuk Jagoda psycholog
mgr Wasiluk Paweł specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Woszczak Bogusława pedagog- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Zuba Renata psycholog kliniczny- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Oferta firmy

ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ - Kontrakt z NFZ (bezpłatne świadczenia)

psychoterapia uzależnienia od alkoholu, hazardu, uzależnień mieszanych (alkohol + hazard, alkohol + leki)
nowoczesne standardy leczenia uzależnień, praca psychoterapeutyczna oparta na indywidualnych planach psychoterapii
intensywna 7 tygodniowa psychoterapia
specjalistyczna kadra
oddział dysponuje 20 łóżkami, kameralne sale do psychoterapii grupowej i indywidualnej, sala do rehabilitacji ruchowej
ZASADY PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU
wiek 25-65 lat
przyjęcie po wcześniejszej rozmowie kwalifikacyjnej
rejestracja telefoniczna 178624018; 178581181
14-sto dniowa abstynencja
CELE POBYTU NA ODDZIALE
praca nad motywacją do leczenia i utrzymywania abstynencji
uzyskanie informacji na temat uzależnienia, głodu alkoholowego, sposobów radzenia sobie z emocjami, zapobiegania nawrotom choroby
analiza destrukcji związanej w życiu z uzależnieniem
nauka asertywnych zachowań abstynenckich
ćwiczenie umiejętności w zakresie komunikacji,
wzmacnianie umiejętności radzenia sobie ze stresem
odkrywanie swoich zasobów, mocnych stron, umiejętności
nauka planowania dalszego zdrowienia po opuszczeniu oddziału
PORADNIA - Kontrakt z NFZ (bezpłatne świadczenia)
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
profesjonalna diagnoza osób uzależnionych od alkoholu, hazardu,
terapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu
nowoczesne standardy leczenia uzależnień
terapia indywidualna, grupowa,
Osobiste Plany Terapii
specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)
LECZENIE UZALEŻNIEŃ - PORADNIA DZIECI I MŁODZIEŻY
profesjonalna diagnoza młodzieży eksperymentującej z alkoholem i uzależnionej
terapia indywidualna
wsparcie psychologiczne dla rodzin
specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)
LECZENIE OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKU Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ
profesjonalna diagnoza
indywidualna psychoterapia dla osób żyjących w związku z osobą uzależnioną
grupa terapeutyczna dla osób żyjących w związku z osobą uzależnioną
specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)
LECZENIE OSÓB Z SYNDROMEM DDA
kompleksowa diagnoza psychologiczna
indywidualna długoterminowa psychoterapia
psychoterapia grupowa
specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)
UMOWA z GMINĄ MIASTO RZESZÓW (bezpłatne świadczenia dla mieszkańców Gminy Miasta Rzeszów)
diagnoza i psychoterapia osób doświadczających przemocy w rodzinie
diagnoza i psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików
diagnoza i psychoterapia osób wykorzystywanych seksualnie (również dzieci)
diagnoza i psychoterapia osób uzależnionych od seksu
diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy
diagnoza i psychoterapia uzależnionych od hazardu, komputera
porady psychologiczne dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi
przyjmowanie wniosków na leczenie osób uzależnionych od alkoholu (Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania