Powrót na listę wyszukiwania

Duet s.c. FHU Biuro księgowo-rachunkowe Grażyna Filipiak

Oferta firmy


prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości dla Urzędu Statystycznego
sporządzanie deklaracji rocznych wymaganych przepisami ustaw
sporządzanie deklaracji związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych dla PFRON
sporządzania sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zanieczyszczania środowiska, wprowadzania na rynek opakowań i innych
sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności
sporządzanie wniosków o dofinansowanie z Urzędu Pracy oraz z dotacji Unijnych
inne usługi wg potrzeb i życzeń klienta

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania