Powrót na listę wyszukiwania

SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PIONKACH

Opis firmy

Za narodziny ruchu spółdzielczego przyjmuje się powstanie w 1844 roku Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów w Rochdale koło Manchesteru w Anglii. Ta pierwsza w świecie spółdzielnia staje się wzorem dla organizacji spółdzielczych w innych krajach. Również polska spółdzielczość spożywców sięga swymi korzeniami do tzw. zasad roczdelskich. Zasady te są aktualne do dzisiaj: otwarte członkostwo, demokratyczne zarządzanie spółdzielnią i sprawowanie kontroli społecznej, neutralność polityczna i tolerancja religijna, ograniczone oprocentowanie udziałów członkowskich, sprzedaż za gotówkę, zwroty od zakupów i prowadzenie działalności społeczno–wychowawczej.

Za datę narodzin spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich przyjmuje się rok 1869, w którym powstało Stowarzyszenie Spożywcze "Merkury" w Warszawie. Polska była wówczas podzielona. Znajdowała się pod trzema zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Ponieważ pierwsza spółdzielnia powstała na terenie zaboru rosyjskiego – w Warszawie i rozwój ruchu spółdzielczego był w tym zaborze największy, stąd też za kolebkę spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich przyjmuje się zabór rosyjski, tzw. Kongresówkę.

Kamienie milowe historii

W roku 2003, roku III Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem", minęło 135 lat od wydania przez Aleksandra Makowieckiego książki pt: "Spółki spożywcze", będącej pierwszą w języku polskim pracą poświęconą teoretycznemu i praktycznemu propagowaniu idei organizowania stowarzyszeń spółdzielczych. Było to w 1868 roku.

Za datę narodzin spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich przyjmuje się 1869 rok, w którym powstało Stowarzyszenie Spożywcze "Merkury" w Warszawie i Stowarzyszenie Spożywcze "Oszczędność" w Radomiu. Polska znajdowała się wówczas pod zaborami: austriackim, pruskim i rosyjskim. Ponieważ pierwsza spółdzielnia powstała w Warszawie, na terenie zaboru rosyjskiego i ruch spożywców był tu silniejszy – stąd promieniowały jego idee – za kolebkę spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich przyjmuje się tzw. Kongresówkę.

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania