Powrót na listę wyszukiwania

Przedszkole Polne Kwiatki

Opis firmy

ZAPEWNIAMY OPIEKĘ W GODZINACH OD 6.30 DO 17.00
PRZYJMUJEMY DZIECI OD 2,5 DO 6 LAT.

Karty zgłoszenia wydajemy w kancelarii przedszkola
w godz. 8:00 - 15:00
Kartę można również pobrać tutaj


Z kartami zgłoszenia wydajemy ulotki ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji naszego przedszkola. Serdecznie zapraszamy!
Jeśli więc szukacie miejsca, w którym Wasze dziecko będzie mogło znaleźć przyjaciół, by spędzać czas twórczo, aktywnie i w ciepłej atmosferze, zapraszamy do nas!
Jesteśmy przedszkolem z wieloletnią tradycją, pierwszy oddział powstał w 1947 roku, ale otwartym na współczesne osiągnięcia pedagogiki i psychologii, wychodzącym na przeciw potrzebom dzieci.
Pracujemy w 5 grupach:
dzieci 2,5 i 3 - letnie
dzieci 3 i 4 - letnie ( 3 grupy)
dzieci 5 i 6 - letnie.
Zajęcia dodatkowe
Staramy się, by dzieci, które powierzyli Państwo naszej opiece rozwijały się wszechstronnie, w przyjaznej atmosferze, by poprzez zabawę mogły budzić zainteresowania, uczyć się i poszerzać horyzonty.
Proponujemy:
język angielski

- dzieci uczestniczą w zajęciach dostosowanych do wieku i możliwości, uczą się w sposób zbliżony do naturalnej nauki języka;

zajęcia rytmiczno-taneczne:
-każdy maluch uczestniczy w zajęciach kształtujących i rozwijających zainteresowania i zdolności muzyczne oraz rozwijających wrażliwość estetyczną i emocjonalną; zajęcia prowadzi specjalista z Centrum Edukacyjnego ATUT; opł

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- dzieci 5-6letnie raz w tygodniu uczestniczą w bezpłatnych zajęciach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie pogłębianiu się wad postawy oraz kształtowanie prawidłowych nawyków; wszechstronny rozwój naszych dzieci wspiera specjalista prowadzący zajęcia;
zajęcia logopedyczne

- wychowankowie przedszkola w wieku 5-6 lat objęci są bezpłatną opieką logopedyczną;
spotkania z kulturą
- staramy się zapewniać dzieciom możliwość spotkania z aktorami bądź śpiewakami, których zapraszamy do naszego przedszkola; wspólnie uczestniczymy w koncertach i teatrzykach lub wyjeżdżamy w ciekawe miejsca, by pobawić się i rozwijać w warunkach trochę innych niż codzienne;

Oferta firmy

Naszym celem jest "dobry start przedszkolaka we współczesnej szkole", a także zmniejszanie różnic edukacyjnych między dziećmi z terenów wiejskich a dziećmi z miasta.

Chcemy to osiągnąć poprzez:

udział w zajęciach dodatkowych, takich jak język angielski, rytmika czy zajęcia korekcyjne;
propagowanie zdrowego stylu życia;
dostarczanie wzorów poprawnej polszczyzny poprzez udział w koncertach, spektaklach teatralnych, innych formach edukacji;
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
poszerzanie wiedzy i umiejętności;
wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków;
rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości;
zapobieganie agresji;
wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu;
rozwijające zajęcia: sportowe, artystyczne, turystyczne;
kształtowanie wytrwałości i obowiązkowości;
zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość czy wady postawy;
kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów i przygotowywanie do pełnienia różnych ról społecznych;
zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania