Fundacja Kalwaria Pakoska

Opis firmy

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Galeria firmy: