Dane kontaktowe

ul. Witebska 27, Bydgoszcz 85-778
Telefon: tel. (52) 329 90 31-32
Fax: fax (52) 360 60 00
Strona:www.erplast.com.pl

Formularz kontaktu

Wiadomość*:

Wyszukiwano nas jako:


Powrót na listę wyszukiwania

ERPLAST® Sp z o.o.

Opis firmy

O firmie

ERPLAST® Sp. zo.o. jest firmą powstałą z PPUH Erplast Krzysztof Rymer. ERPLAST® Sp. zo.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą założoną w 1985 roku. Od początku lat 90-tych firma specjalizuje się w branży drogowej w zakresie produkcji i montażu oznakowania oraz urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odpowiednio przeszkolona i wyspecjalizowana kadra realizuje kompleksowe zadania związane z projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i montażem oznakowania drogowego, w tym bramownic i konstrukcji wsporczych tablic. W ofercie znajduje się również możliwość wynajmu oznakowania oraz jego kompleksowe utrzymanie w trakcie trwania czasowej zmiany organizacji ruchu. ERPLAST® oprócz znaków i tablic dostarcza, montuje i naprawia drogowe bariery ochronne U-14a (bariery energochłonne systemu SP), oznakowanie zmiennej treści, ekrany przeciwolśnieniowe, bariery ochronne i balustrady mostowe. Szeroką ofertę produktów związanych z branżą drogową uzupełnia produkcja blokujących słupków parkingowych, stojaków rowerowych, obudów (atrap) fotoradaru, komunalnych koszy na śmieci, tablic reklamowych i konstrukcji nośnych do nich, tablic miejskich systemów informacyjnych. Cały asortyment jaki firma wytwarza i sprzedaje, może być montowany przez własne ekipy drogowe. ERPLAST® produkuje także, sprzedaje oraz wynajmuje przyczepy sygnalizacyjne.
firma 1 20120403 1717497221
Innowacyjnym systemem służącym poprawie bezpieczeństwa ruchu wykonywanym przez ERPLAST® są znaki aktywne wykonane w technologii diod fotoluminescencyjnych LED. Znaki aktywne zasilane są za pomocą ogniw solarnych, turbin wiatrowych lub z miejskiej sieci energetycznej.

Nowoczesny park maszyn pozwala sprostać każdemu wyzwaniu technicznemu. W zakładzie produkcyjnym Erplastu funkcjonuje doskonale wyposażona lakiernia proszkowa, zautomatyzowana odtłuszczalnia,
CNC - WaterJet
, prasy, gwinciarki, obrabiarki CNC, specjalistyczne maszyny do obróbki blach i szereg innych urządzeń gwarantujących wysoką i powtarzalną jakość produkcji.


W usługach drogowych wykorzystywane są podnośniki koszowe, dźwigi, kafary, wibracyjne zagęszczarki, wiertnie i specjalistyczne urządzenia pomiarowe, które zapewniają wykonanie usług na najwyższym poziomie technicznym. Sieć punktów dystrybucyjnych na terenie całego kraju oraz własne zaplecze logistyczne gwarantuje rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych projektów.

ERPLAST® posiada Certyfikat Systemu Jakości; norma PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 3834-3:2007, Krajowe Certyfikaty Zgodności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Aprobaty Techniczne IBDiM na produkowane wyroby, świadectwa kwalifikacji IBDiM oraz Instytutu Spawalnictwa, jak również liczne referencje Zarządów Dróg, Dyrekcji Okręgowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz renomowanych firm wykonawczych w branży drogowej.

Oferta firmy

Cięcie wodne Water JETMaksymalny wymiar ciętego arkusza: 1600 mm x 3100 mm

Maksymalna grubość ciętego materiału: 200 mm

Obrabiane materiały:

· Stal

· Aluminium

· Tworzywa sztuczne

· Granit

· Marmur

· Szkło

· Ceramika

· Materiały kompozytowe

· Pianki, gąbki

· Laminaty Wykonujemy oznakowanie poziome wykorzystując taśmy 3M oraz oznakowanie związene ze zmianą organizacji ruchu drogowego. Metoda ta charakteryzuje się efektem odblasku i poprawieniem widocznosci pasów na jezdni. Wykorzystujemy również tradycyjne metody nakładania farby.


3M™ Stamark™ A380

Taśma odblaskowa o wysokich parametrach użytkowych, służąca do wykonywania poziomych oznakowań dróg, szczególnie w miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa wymagana jest dobra widoczność oznakowania, także w nocy przy mokrej nawierzchni.

Metoda nanoszenia: nakładanie na gorąco (na świeżo wylany asfalt) lub nakładanie na istniejącą nawierzchnię jezdni. Metoda nakładania taśmy na gorąco zapewnia najlepszą trwałość aplikacji.

Temperatura: powietrza 10°C i wyższa, nawierzchni 10°C i wyższa.

Zastosowanie: linie segregacyjne, linie krawędziowe, linie prowadzące. Oznakowanie placów i parkingów. W miejscach występowania dużych poprzecznych sił zdzierających taśma powinna zostać nałożona na gorąco (na świeżo wylany asfalt). Klej P-50 nakładany jest wózkiem ze spryskiwaczem lub wałkiem.


3M™ Stamark™ A650

Taśma Stamark A650 służy do wykonywania w obrębie skrzyżowań poziomych oznakowań, takich jak: przejścia dla pieszych, linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, powierzchnie wyłączone z ruchu i oznakowania prowadzące, napisy i symbole.

Metoda nanoszenia: nakładanie na gorąco (na świeżo wylany asfalt) lub naklejanie na nawierzchnię jezdni.

Temperatura: powietrza 10°C i wyższa, nawierzchni 10°C i wyższa.

Zastosowanie: przejścia dla pieszych, powierzchnie wyłączone z ruchu. Architektura miejska

W ofercie firmy Erplast znajdziecie Państwo kompleksową gamę produktów małej architektury miejskiej.

Oferujemy między innymi:
architektura miejska 1 20120518 1332951980

Oznakowanie informacyjne
Ławki
Kosze na śmieci
Myjki i koszomyjki
Stojaki rowerowe
Przystanki, wiaty
Oznakowanie parkingów
Pojemniki
Ochrona roślin
Maszty
Słupy oświetleniowe
Akcesoria inne Podkłady warstwowe

Podkłady znaku wykonane są z płyta o konstrukcji warstwowej wg EN-12899 -1.

podkady 4 20120514 1653184064

podkady 4 20120514 1653184064Tarcze znaków i tablic mogą być wykonywane z płyty o konstrukcji warstwowej złożonej z dwóch płaskich blach i płyty styropianowej, połączonych ze sobą trwale warstwą kleju.Krawędzie boczne są zabezpieczane profilem PCV

Płyty warstwowe, dzięki swoim wysokim właściwościom wytrzymałościowym, dużej sztywności a jednocześnie lekkiej konstrukcji (niski ciężar właściwy) i wysokiej odporność na warunki atmosferyczne znalazły nowatorskie zastosowanie w budownictwie drogowym jako tarcze znaków i tablic drogowych.podkady 5 20120514 1032694524

Tarcze znaków drogowych o konstrukcji warstwowej spełniają wymagania określone szczegółowo w normie EN-12899 -1 w której zdefiniowano granice właściwości i klasy właściwości, które powinny być utrzymywane po ekspozycji w naturalnych warunkach pogodowych. Wyniki badań chwilowego i trwałego odkształcenia zginającego zawarte w Sprawozdaniu z Badań nr 11/08 TN3 potwierdzają spełnienie wymagań przywołanej podkady 7 20120514 1548312411normy i uzyskały pozytywną opinię IBDiM. Znaki z płyt warstwowych posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM, Krajowy Certyfikat Zgodności oraz znak CE.

Dzięki warstwowej konstrukcji tarcze są znacznie odporniejsze na warunki atmosferyczne niż tarcze wykonane w tradycyjnej technologii z płaskiej blachy, które, aby zachować warunek płaskości powierzchni muszą być wykonane z blach o określonej grubości, niekiedy z profilami usztywniającymi.podkady 8 20120514 1723941278

Warunek płaskości dla tarcz o konstrukcji warstwowej jest spełniony w sposób bezwzględny niezależnie od wielkości tarcz. Odpowiednio dobrane zabezpieczenia antykorozyjne doskonale podwyższają parametry odporności na korozję co w wystarczającym stopniu pozwala na zastępowanie tradycyjnych blach w produkcji tarcz.

Duża sztywność tarcz jaką uzyskujemy dzięki warstwowej konstrukcji pozwala na optymalizowanie doboru ilości konstrukcji wsporczych szczególnie dla tablic drogowych wielkogabarytowych co w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów ich montażu.

Tablice o konstrukcji warstwowej coraz częściej jest wybierana (preferowana przez klientów) jako materiał służący za podkład znaku lub tarcza tablicy, nie tylko w kraju, lecz również za granicą.

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania