Lista firm w wybranej kategorii

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 1. Sekretarz Gminy 2. Skarbnik Gminy 3. Referat finansowy: a) z-ca skarbnika – stanowisko ds. księgowości budżetowej b) stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej c) stanowisko ds. wymiaru podatku d) stanowisko

Rynek 1 Solec nad Wisłą
TEL: 48 376 12 66